Giám đốc đối ngoại tiếng Anh là gì

Người phụ trách quan hệ công chúng (PR officer – tiếng Anh) là người liên lạc trực tiếp với các nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của công ty.

Giám đốc đối ngoại tiếng Anh là PR officer, viết đầy đủ là Public Relations Officer.

Phiên âm: /ˈpʌb.lɪk rɪˈleɪʃənz ˈɒf.ɪ.sər/.

Giám đốc đối ngoại là người có quan hệ đối tác với khách hàng, các nhà đầu tư.

Họ thay mặt công ty trong các quan hệ kinh doanh và giải quyết công việc. Do vậy, giám đốc đối ngoại là người có văn hoá giao tiếp, kiến thức xã hội rộng và là người ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh công ty.

Một số chức danh giám đốc bằng tiếng Anh:

Giám đốc điều hành: Chief Executive Officer (CEO).

Giám đốc thông tin: Chief Information Officer (CIO).

Giám đốc tài chính: Chief Financial Officer (CFO).

Trưởng phòng hoạt động: Chief Operating Officer (COO).

Examples:

Public relations officers are responsible for managing the reputation of a company.

(Giám đốc đối ngoại chịu trách nhiệm về danh tiếng của một công ty).

Public relations officers are responsible for developing and implementing PR plans for companies, products or individuals.

(Giám đốc đối ngoại chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các kế hoạch quảng bá cho các công ty, sản phẩm hoặc cá nhân).

Bài viết giám đốc đối ngoại tiếng Anh là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339