Giám đốc khu vực tiếng Anh là gì

Giám đốc khu vực, hay còn gọi là Regional Director trong tiếng Anh, là người được chỉ định để quản lý, giám sát và lãnh đạo một khu vực cụ thể của công ty.

Giám đốc khu vực tiếng Anh là Regional Director.

Phiên âm: /ˈriː.dʒən.əl daɪˈrek.tər/.

Giám đốc khu vực là người được bổ nhiệm để điều hành, quản lý, giám sát một khu vực của công ty.

Từ đồng nghĩa:

Regional manager: Quản lý khu vực, giám đốc khu vực.

Area manager: Quản lý khu vực, giám đốc vùng.

Examples:

She has become the regional director of the new information centre.

(Cô ấy đã trở thành giám đốc khu vực của trung tâm thông tin mới).

He’s just been appointed (as) regional sales director.

(Anh ấy chỉ được bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng khu vực).

The new regional director is likely to make major changes in personel.

(Vị giám đốc khu vực mới sẽ có một số thay đổi lớn bộ phận nhân sự).

There’s a board of five directors and he is the Regional Director.

(Một hội đồng gồm 5 giám đốc và anh ấy là giám đốc khu vực).

As organizations and businesses expand, the number of regional director may increase beacause many tasks and responsibilities become present.

(Khi các tổ chức và doanh nghiệp mở rộng, số lượng giám đốc khu vực có thể tăng lên do có nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm hơn).

Bài viết giám đốc khu vực tiếng Anh là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339