Bán khăn Trung Quốc gắn mác hàng Việt, Khaisilk đối mặt mức phạt nào?