Thạc sĩ, Tiến sĩ là gì?

Thạc sĩ, Tiến sĩ là gì? Hãy cùng canhosunwahpearl.edu.vn Thạc sĩ, Tiến sĩ là gì?

Thạc sĩ là những người có trình độ chuyên ngành vững chắc, Tiến sĩ là một học vị do trường đại học cấp cho nghiên cứu sinh sau đại học. Trong khi lúc đó thạc sĩ lại là một học vị chuyên môn dưới tiến sĩ.
Thạc sĩ theo nghĩa đen là từ để chỉ người có học vấn rộng (thạc: rộng lớn, sĩ: người học hay nghiên cứu), nay dùng để chỉ một bậc học vị.

Thạc sỹ, Tiến sỹ là gì, ngoại ngữ SGV Trong tiếng Anh, Thạc sĩ được gọi chung là Master of Science hoặc M.Sc.

Thạc sĩ bao gồm các ngành Kế toán và Quản lý, Thống kê ứng dụng, Nguồn nhân lực, Khoa học hình ảnh, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu.

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ từ là 1 đến 2 năm học, tối thiểu 1 năm học đối với các ngành ở trình độ đại học đào tạo từ 5 năm và từ 150 tín chỉ trở lên.

Một số loại Thạc sĩ:

Thạc sĩ Văn chương, xã hội (Master of Arts – M.A).

Thạc sĩ Khoa học (Master of Science – M.S).

Thạc sĩ Khoa học thông tin (Master of Science in Information – M.Si).

Thạc sĩ Ứng dụng máy tính (Master of Computer Application – M.C.A).

Tiến sĩ là để dùng để chỉ một học vị chỉ để cho những người công tác trong hầu hết các lĩnh vực học thuật nói chung.

Trong tiếng Anh, Tiến sĩ được gọi chung gọi là Doctor of Philosophy hoặc PhD.

Tiến sĩ là một học vị cho cả các ngành khoa học, kể cả khoa học căn bản và khoa học xã hội, nhân văn.

Chương trình tiến sĩ kéo dài 3 hoặc 4 năm nếu học toàn thời gian. Những sinh viên bán thời gian có thể sẽ phải tốn đến 6 năm để hoàn tất một chương trình tiến sĩ.

Một số loại Tiến sĩ:

Tiến sĩ khoa học (Doctor of Science – Sc.D, D.Sc).

Tiến sĩ y khoa (Doctor of Medicine – D.M).

Tiến sĩ quản trị kinh doanh (Doctor of Business Administration – DBA, D.B.A).

Bài viết Thạc sĩ, Tiến sĩ là gì được tổng hợp bởi phòng kinh doanh cho thue can ho sunwah pearl.

Xem thêm thông tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339