Công ty này kiếm được 1.000 tỷ VND/năm nhờ cung cấp…nhà vệ sinh miễn phí