Real estate là gì

Real estate là bất động sản, đó là tài sản bao gồm đất đai và các công trình xây dựng trên đó, cũng như các tài nguyên thiên nhiên như cây trồng, khoáng sản hoặc nguồn nước.

Real estate là bất động sản, là tài sản bao gồm đất đai và các tòa nhà trên đó cùng với tài nguyên thiên nhiên như cây trồng, khoáng sản hoặc nước. Khu dân cư bất động sản có thể chứa kết cấu một gia đình hoặc đa gia đình, các căn nhà có sẵn phục vụ cho công việc hoặc dành cho các mục đích phi kinh doanh.

Khu dân cư có thể được phân loại bằng cách được kết nối đất và nhà ở bên cạnh lại với nhau. Các loại quyền sở hữu nhà ở khác nhau có thể được sử dụng cùng một kiểu vật lý cấu tạo.

Ví dụ, nhà ở được kết nối có thể được sở hữu một thực thể duy nhất và được cho thuê hoặc sở hữu riêng với một thỏa thuận bao gồm mối quan hệ giữa các đơn vị và các khu vực chung.

Real estate kinh tế là việc áp dụng các kỹ thuật kinh tế vào thị trường real estate. Nó cố gắng mô tả, giải thích và dự đoán các mô hình về giá, cung và cầu.

Lĩnh vực kinh tế nhà ở liên quan chặt chẽ về phạm vi hẹp hơn, tập trung vào thị trường bất động sản nhà ở, trong nghiên cứu về xu hướng bất động sản, tập trung vào kinh doanh và thay đổi cấu trúc ảnh hưởng đến ngành.

Các phương pháp khác nhau của tài chính real estate là các tổ chức chính phủ, các nguồn thương mại và thể chế.

Người mua nhà và người xây dựng có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ các hiệp hội tiết kiệm và cho vay, ngân hàng thương mại, ngân hàng tiết kiệm, ngân hàng thế chấp và môi giới, công ty bảo hiểm nhân thọ, công đoàn tín dụng, cơ quan liên bang, nhà đầu tư cá nhân và nhà xây dựng.

Bài viết real estate là gì được tổng hợp bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339