Tập trung tiếng Nhật là gì

Từ “tập trung” trong tiếng Nhật là shuuchuu (集中, しゅうちゅう). Tập trung có khả năng duy trì sự chú ý vào một nhiệm vụ cụ thể và các công việc đòi hỏi khả năng tập trung cao.

Tập trung tiếng Nhật là shuuchuu (集中, しゅうちゅう). Tập trung có nghĩa là dành hết mọi sự chú ý, quan tâm và đam mê để đạt được một mục tiêu xác định nào đó.

Sự tập trung là thói quen đề ra mục tiêu cụ thể và quán chiếu nó cho đến khi nào bạn tìm được hướng đi và cách đi đến đích.

Một số mẫu câu tiếng Nhật liên quan đến sự tập trung.

勉強に集中しなさい。

Benkyou ni shuuchuushinasai.

Xin hãy tập trung học hành.

あの 人 は 仕事 に 集中する 人 です。

Ano hi wa shigoto ni shuuchuusuru hito desu.

Người đó là một người rất tập trung vào công việc.

学習には集中力が必要です。
Gakushuu niwa shuuchuuryouku ga hitsuyou desu.

Học tập đòi hỏi sự tập trung.

生産性の向上に役立つ作業に焦中を当てます。

Shousansei no koujou ni yakudatsu sagyou ni ase naka o atemasu.

Tập trung vào công việc giúp cải thiện năng suất.

皆さん, 仕事 に 焦中してください。

Minna san, shigoto ni shuuchuushitekudasai.

Mọi người hãy tập trung vào công việc nhé.

Bài viết tập trung tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339