GRE là gì

GRE (Graduate Record Examination) là bài kiểm tra chuẩn dành cho học viên sau đại học trong các lĩnh vực tự nhiên và khoa học xã hội tại Hoa Kỳ. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi tham gia bài thi GRE.

GRE là viết tắt của Graduate Record Examination ( /ˈɡrædʒ.u.ət rɪˈkɔːd ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/)

GRE là bài kiểm tra đầu vào sau đại học chuyên ngành Tự nhiên và Khoa học xã hội (trừ Dược, Y, Luật) tại Mỹ.

Chứng chỉ GRE được dùng như một tiêu chí đánh giá cùng với thành tích học tập đại học của sinh viên và các chứng chỉ liên quan.

Bài thi GRE có 2 dạng:

GRE tổng quát (General Test): bài thi chung cho các sinh viên muốn học sau đại học.

GRE chuyên ngành (Subject Test): bài thi chuyên ngành trong 8 lĩnh vực như hóa học, sinh học, sinh học tế bào và phân tử, tâm lý học, toán học, vật lý, khoa học máy tính, văn chương Anh.

Cấu trúc bài thi:

Tổng thời lượng của một bài thi GRE là 125 phút. Bài thi tổng quát (General Test) được làm trên máy tính với 3 phần thi:

Analytical Writing (Viết phân tích): Đánh giá khả năng trình bày rõ ràng, có các lý do và ví dụ liên quan. Duy trì một cuộc thảo luận chặt chẽ và tập trung, kiểm soát yếu tố tiếng Anh chuẩn và chuyên ngành.

Verbal (Ngôn ngữ): Đo lường khả năng phân tích, đánh giá tài liệu bằng văn bản, tổng hợp thông tin, phân tích, nhận biết mối quan hệ giữa các thành phần của câu, từ ngữ và khái niệm.

Quantitative (Định lượng): Giải thích và phân tích thông tin định lượng, giải quyết vấn đề bằng mô hình toán học như đại số, hình học, số học.

Đặc biệt phần thi Verbal của GRE đòi hỏi thí sinh phải có vốn từ vựng rất lớn (khoảng trên 5000 từ).

Bài viết GRE là gì biên soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339