Học tiếng Anh thương mại cần thi bằng gì

Trong lĩnh vực tiếng Anh thương mại, việc sử dụng các chứng chỉ như BEC, BULATS được đánh giá dựa trên hệ thống điểm theo Khung Tham chiếu Châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR).

Chứng chỉ cung cấp bảng mô tả năng lực làm việc của ứng viên với trình độ ngôn ngữ hiện tại theo năng lực nghe, đọc, viết.

BEC là viết tắt của cụm từ Business English Certificate.

Là chứng chỉ kiểm tra trình độ tiếng Anh thương mại. Đây là chứng chỉ lý tưởng cho những ai đang chuẩn bị bước vào lĩnh vực kinh doanh và thương mại quốc tế.

BEC có 3 cấp độ là BEC Preliminary, BEC vantage và BEC Higher.

Khóa học đem lại các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết nhằm nâng cao năng suất làm việc cũng như vượt trội hơn trong lĩnh vực nghiên cứu kinh doanh thương mại.

Chứng chỉ được chấp nhận bởi các công ty đa quốc gia hàng đầu, các trường đại học cũng như các trường chuyên ngành thương mại quốc tế ở Anh, Mỹ, Úc.

Bằng BULATS là viết tắt của cụm từ The Business Language Testing Service.

Là kỳ thi đánh giá ngôn ngữ đặc biệt dành cho các công ty và các tổ chức bao gồm kỹ năng nghe, đọc, kiến thức ngôn ngữ, nói viết về tiếng Anh thương mại.

Các doanh nghiệp sử dụng chứng chỉ này cho mục đích tuyển dụng, phát triển nhân sự, đánh giá mức độ hiệu quả của chương trình đào tạo ngôn ngữ, định chuẩn các vị trí trong doanh nghiệp.

BULATS dùng cho các tổ chức cần một cách đánh giá tin cậy về khả năng sử dụng ngôn ngữ trong công việc của công nhân và nhân viên của họ.

Với tổ chức chức giáo dục, bài thi BULATS là công cụ đánh giá khả năng ngôn ngữ của sinh viên nhằm phục vụ công tác tuyển sinh, xếp lớp, đánh giá sự tiến bộ trước và sau khóa học ngôn ngữ.

Bài viết học tiếng Anh thương mại cần thi bằng gì biên soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339