CFO là gì

Trong tiếng anh Giám đốc tài chính là Chief Financial Officer (viết tắt là CFO) đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp về mặt tài chính. Vai trò, nhiệm vụ của CFO trong công ty.

CFO là viết tắt của cụm từ Chief Financial Officer, được hiểu là giám đốc tài chính của công ty.

Nhiệm vụ của CFO là quản lý tài chính, nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, phân tích điểm mạnh và điểm yếu tài chính của công ty, đề xuất các hành động khắc phục, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp, đưa ra các dự báo đáng tin cậy cho tương lai.

CFO là chức vụ được quản lý trực tiếp của CEO.

CFO có 4 vai trò chính của một CFO là: steward, operator, strategist và catalyst.

Steward: bảo vệ và giữ gìn tài sản của công ty bằng phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả và đảm bảo tính chính xác các loại sổ sách.

Operator: đảm bảo hoạt động tài chính cơ bản hiệu quả.

Strategist: có chiến lược phát triển đồng nhất hoặc gia tăng hiệu quả cho chiến lược phát triển chung của công ty theo từng giai đoạn.

Catalyst: duy trì đảm bảo thấm nhuần tư tưởng về tư duy tài chính trong trong công ty khi thực hiện công việc cũng như trong việc đánh giá, chấp nhận rủi ro trong công ty.

Bài viết CFO là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339