Những cái tên nổi tiếng ở Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân