Giá vàng hôm nay 18.7: Đà tăng tiếp tục được củng cố vững chắc