HSK tiếng Trung có mấy cấp độ

Có bao nhiêu cấp độ trong HSK? Mỗi cấp độ tương ứng với trình độ nào và yêu cầu bao lâu để đạt? Để biết câu trả lời chi tiết, hãy tham khảo bài viết này để có thông tin chính xác nhất.

Cách phân chia chứng chỉ HSK cũ có 11 cấp độ. Hiện nay HSK gồm 6 cấp, tương ứng với số điểm cao dần:

SGV, HSK tiếng Trung có mấy cấp độ HSK sơ cấp bao gồm:

HSK cấp 1: 150 từ vựng. Thời gian học khoảng 3 đến 6 tháng.

HSK cấp 2: 300 từ vựng. Thời gian học khoảng 6 đến 9 tháng.

HSK trung cấp bao gồm:

HSK cấp 3: 600 từ vựng. Thời gian học khoảng 9 đến 15 tháng.

HSK cấp 4: 1200 từ vựng. Thời gian học khoảng 15 đến 2 năm.

HSK cao cấp bao gồm:

HSK cấp 5: 2500 từ vựng. Thời gian học khoảng 2 đến 3 năm.

HSK cấp 6: 5000 từ vựng. Thời gian học khoảng trên 3 năm.

Bài viết HSK tiếng Trung có mấy cấp độ được biên soạn bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339