Nhà đầu tư phía Bắc chuyển hướng đầu tư vào biệt thự biển