Biệt thự ông Obama từng ở, rao bán 2 năm, giảm giá 2 lần mà chẳng ai mua