Vuốt tóc tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, việc vuốt tóc được gọi là ‘smoothening hair’ và được phiên âm là ‘smuːðənɪŋ heə(r)’. Việc này giúp tóc trở nên mượt mà hơn, không bị rối. Đồng thời, có nhiều loại sản phẩm như sáp, gel giúp tạo kiểu và nuôi dưỡng tóc, giữ cho tóc mềm mại và không khô.

Vuốt tóc tiếng Anh là smooth hair phiêm âm là /smuːðheə/, vuốt tóc là để cho tóc không bị rối. Bên cạnh đó, ngoài vuốt tóc thông thường thì mọi người có rất nhiều loại sáp, keo vuốt bóng mượt, dưỡng tóc không khô ráp.

Các loại sáp vuốt tóc của nam như Mane Man Matte Paste, 4 Flex Wax, By Vilain Gold Digger, Volcanic Clay 2019, Kevin Murphy.Vuốt tóc tiếng Anh là gì

Các loại gel và sáp vuốt tóc của nữ như Tigi bed Head, Davines, Gel tạo kiểu Lorea, Matomage, Tigi Bed Head Punked Up Rockaholic.

Mẫu câu tiếng Anh khi đi chăm sóc tóc.

Wax should not be used when the hair is still wet, because when the hair is not dry using wax will not create folds of hair, shampooing is not easy to dry and broken hair, choosing the wrong type of hair wax.

Không nên sử dụng sáp khi tóc còn ướt, vì khi tóc chưa khô sử dụng sáp sẽ khó tạo nếp tóc, không gội đầu dễ làm khô và gãy tóc, chọn sai loại sáp vuốt tóc.

I’d like a haircut please.

Tôi muốn cắt tóc.

I would like a shampoo and set.

Tôi muốn gội đầu và chỉnh tóc.

Please make it straight.

Duỗi tóc cho tôi nhé.

I’d like a fringe.

Tôi muốn cắt kiểu mới.

I’d like some highlights.

Tôi muốn nhuộm highlight.

Một số từ vựng tiếng Anh về dưỡng tóc.

Smooth hair /smuːðheə/: Vuốt tóc.

To comb /tə, tukəum/: Chải tóc.

Shampoo /ʃӕmˈpuː/: Gội đầu.

Balm spray /baːmsprei/: Xịt dưỡng.

Hair cut /heəkat/: Cắt tóc.

Straighten hair /ˈstreɪtnheə/: Duỗi tóc.

Bangs /bæŋz/: Tóc mái.

Bangs /bæŋz/: Tóc mái.

Curly hair /ˈkɜːrli her/: Tóc xoăn.

Dreadlocks /ˈdredlɑːks/: Tóc uốn lọn dài.

Dyed hair /daɪd her/: Tóc nhuộm.

Bài viết vuốt tóc tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339