Kẻ si tình tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, người yêu say đắm được gọi là ‘lovebird’, chỉ những người đam mê một cách mãnh liệt đến mức có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu mà không do dự.

Kẻ si tình tiếng Anh là lovebird, có phiên âm là /ˈləvˌbərd/.

Một số từ vựng liên quan đến si tình trong tiếng Anh:

Blind love /blaɪnd lʌv/: Tình yêu mù quáng.

Crazy love /ˈkreɪ.zi lʌv/: Tình si, tình yêu điên dại.

Fall in love /fɑːl ɪn lʌv/: Rơi vào lưới tình, đã yêu ai đó.

Beloved /bɪˈlʌvd/: Yêu dấu, yêu thương.

Lovesick /ˈlʌv.sɪk/: Tương tư, nhung nhớ.

Affectionate /əˈfek.ʃən.ət/: Thương yêu.

Adore /əˈdɔːr/: Yêu tha thiết.

Một số mẫu câu liên quan đến si tình trong tiếng Anh:

Nat is a lovebird, he can knee down and beg Raika to spare Sam.

Nat là kẻ si tình, anh ấy có thể quỳ xuống và cầu xin Raika tha cho Sam.

Sakul loves Sam so much, but Sam doesn’t love her and tired of her love, he calls her an annoying lovebird.

Sakul yêu Sam rất nhiều, nhưng Sam không yêu cô ta và chán ngán với tình yêu đó, Sam gọi Sakul là kẻ si tình phiền phức.

Netjo falls in love with Natasia, he has never thought that he gonna be a lovebird one day.

Netjo đã phải lòng Natasia, anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành kẻ tình si thế này.

Vincent is a lovebird, he feels this is the end of the world when Vivian doesn’t love him anymore.

Vincent là kẻ tình si, anh ấy cảm thấy thế giới này sắp tận thế mất rồi khi mà Vivian không còn yêu anh ấy nữa.

Bài viết kẻ si tình tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339