Quan tâm tiếng Trung là gì

Chăm sóc trong tiếng Trung được gọi là ‘guānxīn’ (关心). Chăm sóc là hành động mang ý muốn chăm sóc, quan tâm đến người khác từ trái tim yêu thương chân thành. Dưới đây là một số từ vựng và cụm từ liên quan đến sự quan tâm trong tiếng Trung.

Quan tâm tiếng Trung là guānxīn (关心).

Từ đồng nghĩa với quan tâm trong tiếng Trung:

Guānhuái (关怀): Quan tâm, chăm sóc.

Qīnqiè guānhuái (亲切关怀): Quan tâm ân cần. Guānqiè (关切): Thân thiết, niềm nở, săn sóc, quan tâm.Từ quan tâm tiếng Trung là gì, SGV

Guānzhào (关照): Chăm sóc, quan tâm.

Guānzhù (关注): Chăm sóc, chú ý, quan tâm coi trọng.

Lǐcǎi (理睬): Để ý, quan tâm.

Juàngù (眷顾): Quan tâm chiếu cố.

Juàn zhù (眷注): Quan tâm, lo lắng.

Dānxīn (担心): Lo lắng.

Guàhuái (挂怀): Lo lắng, nhớ nhung trong lòng.

Một số mẫu câu về quan tâm trong tiếng Trung:

感谢你们对我孩子的关切。

Gǎnxiè nǐmen duì wǒ háizi de guānqiè.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến con tôi.

皇帝很关心群众的生活。

Huángdì hěn guānxīn qúnzhòng de shēnghuó.

Đức vua rất quan tâm đến đời sống nhân dân.

我才来不久,希望你们眷顾。

Wǒ cái lái bu jiǔ, xīwàng nǐmen juàngù.

Tôi mới tới chưa lâu, mong mọi người quan tâm chiếu cố tôi.

Bài viết quan tâm tiếng Trung là gì được tổng hợp bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339