Ngân hàng áp cách tính lãi theo 365 ngày: Người gửi thiệt, người vay được lợi

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Hàng loạt ngân hàng như Eximbank, ACB, BIDV, VIB… đã thông báo về việc 1 sốh tân 1 sốh tính lãi đối có người gửi tiết kiệm và vay tiền kể từ đầu năm 2018 theo 365 ngày thay vì 360 ngày như trước đây. Với 1 sốh tính này, người gửi tiền sẽ chịu thiệt đôi chút, nhưng người đi vay sẽ bớt sức ép trả lãi.

Sự 1 sốh tân này nhằm tuân thủ Thông tư số 14/2017 ban hành ngày 29.9.2017 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về biện pháp tính lãi trong vận hành nhận tiền gửi và cho vay giữa tổ chức tín dụng có bạn. Theo đây, có 1 số khoản gửi có kỳ hạn trước ngày 1.1.2018, 1 số ngân hàng thực hiện 1 sốh tính như cũ cho đến khi hết hạn. Riêng tiền gửi không kỳ hạn sẽ được tiến hành ngay theo quy định mới.

ngan hang ap cach tinh lai theo 365 ngay: nguoi gui thiet, nguoi vay duoc loi hinh anh 1

Từ 1.1.2018, cơ sở tính lãi sẽ 1 sốh tân thành 365 ngày/năm thay vì 360 ngày/năm như trước đây (Ảnh: IT)

Trước đây, đa phần 1 số ngân hàng vẫn tính lãi (cho vay và gửi) có 1 sốh quy ước trên hợp đồng là 360 ngày, trong khi số ngày thực tại trong năm là 365 hoặc 366 ngày. Điều này dẫn đến khi quy đổi lãi năm thỏa thuận trên hợp đồng về lãi suất ngày thì tính trên số ngày quy ước là 360 ngày, sẽ xảy ra vướng mắc khó giải quyết, thậm chí khiếu nại kéo dài giữa bạn và ngân hàng về việc tiến hành số ngày trong 1 năm để tính, thu, trả lãi…

Với 1 sốh tính lãi mới này, người gửi tiền và người đi vay sẽ chịu tác động như thế nào. Theo LS.TS Bùi Quang Tín, chuyên gia ngân hàng, tính toán người gửi tiền sẽ chịu thiệt đôi chút và người đi vay sẽ bớt sức ép trả lãi.

Ví dụ người gửi tiền gửi 220 triệu đồng, kỳ hạn 13 tháng, lãi suất 8,8%/năm gửi ngày 07.07.2017, đáo hạn là 07.08.2018.

Với 1 sốh tính theo 360 ngày theo công thức: [số tiền gửi thực tại x lãi suất tính lãi (%/năm) x số ngày thực gửi]/360 thì số tiền lãi sẽ được tính như sau: tiền lãi = [220.000.000 đồng x (365 + 31) x 0.088]/ 360 = 21.296.000 đồng. Cùng số tiền này và công thức này áp cho 365 ngày, người gửi tiền sẽ nhận được lãi thực lĩnh là 21.004.273 đồng. Như vậy, số tiền lãi thực lĩnh sẽ giảm 292 nghìn đồng và người gửi tiền bị thiệt mất 5 ngày tính lãi.

“Như vậy, số tiền lãi thực chất được lĩnh giảm tương đương có 0,13% trên số tiền gửi. Với ví dụ trên thì lãi suất thực lĩnh của người gửi tiền cho kỳ hạn 13 tháng giảm đi 0,13%, tức nếu gửi có lãi suất là 8,8%/năm thì lãi suất thực gửi so có trước chỉ còn 8,67% , giảm không đáng kể và được xem như không 1 sốh tân”, ông Tín tính toán.

Cùng số tiền 220 triệu đồng,kỳ hạn 13 tháng, lãi suất 8,8%/năm gửi ngày 07.07.2017, đáo hạn là 07.08.2018 nhưng là tiền vay thì lại khác.

Cũng có công thức: Tiền lãi phải trả cho món vay = [số tiền vay thực tại x lãi suất tính lãi (%/năm) x số ngày thực vay]/365 thì người đi vay phải trả lãi ít hơn so có 1 sốh tính 360 ngày.

“Theo đây, tiền lãi vay sẽ giảm đi mức 0,13% trên dư nợ, tức lãi suất vay sẽ giảm đi dao động 0,13% cho ví dụ trên và người vay sẽ được hưởng lợi”, ông Tín tài liệu.

Như vậy, có 1 sốh tính lãi mới là 365 ngày thay vì 360 ngày như trước đây, người gửi tiền sẽ nhận lãi ít hơn, còn người đi vay phải trả ít lãi hơn.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn