Treo mình giữa vực sâu để tìm loại mật ong “đắt hơn vàng”, 127 triệu đồng/kg