Tài sản gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa tăng nhẹ sau 2 ngày “bốc hơi”