Khởi nghiệp từ năm 9 tuổi, 35 tuổi thành tỷ phú sở hữu 1,2 tỷ USD