Copyright là gì

Bản quyền (Copyright) đề cập đến quyền sở hữu các tác phẩm nghệ thuật hoặc ý tưởng mới mà người tạo ra chúng có, bao gồm cả quyền sử dụng của người được ủy quyền.

Copyright ký hiệu © hay (c) chính là bản quyền. Là quyền hợp pháp, tồn tại ở nhiều quốc gia, cấp cho người tạo ra quyền độc quyền tác phẩm gốc.

Copyright được coi là quyền tác giả của các tác phẩm gốc mà họ được phép sử dụng với mọi hình thức. Họ là người quyết định xem trong những điều kiện nào, tác phẩm gốc này có thể được sử dụng bởi những người khác.

Chủ sở hữu độc quyền có thể ủy quyền cho người khác thực hiện những điều dưới đây:

Sao chép các tác phẩm nghệ thuật chính như một bản sao.

Sử dụng bản gốc làm tiền đề cho một tác phẩm mới.

Bán, cho thuê hoặc cấp phép bản sao của tác phẩm gốc.

Hiển thị hoặc phân phối công khai.

Bản quyền có thể áp dụng cho một loạt các hình thức sáng tạo, trí tuệ, nghệ thuật, hoặc công trình.

Bao gồm những bài thơ, luận văn, kịch, các tác phẩm văn học, phim ảnh, múa, sáng tác nhạc, ghi âm thanh, tranh vẽ, bản vẽ, tác phẩm điêu khắc, hình ảnh, phần mềm, chương trình phát thanh và truyền hình, thiết kế công nghiệp.

Bài viết copyright là gì được soạn bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339