Phó TTg Trương Hòa Bình: Phải kiểm soát hàng giả trên kênh thương mại điện tử