Hợp đồng lao động tiếng Nhật là gì?

Hợp đồng lao động là một văn bản mà người sử dụng lao động đề xuất và nhận được sự đồng ý từ người lao động, nhằm đảm bảo cả hai bên tuân thủ các điều khoản đã thống nhất, tạo điều kiện hợp tác có lợi cho cả hai phía.

Hợp đồng lao động dịch sang tiếng Nhật là 労働契約書 (roudou keiyakusho).

Hợp đồng lao động là văn bản thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa hai bên, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động bao gồm quy định điều kiện lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên phải có trong quan hệ hai bên cùng hợp tác lao động.

Ví dụ:

労働契約に署名する前に、じっくり条件を読みべきだ。

Rōdō keiyaku ni shomei suru mae ni, jikkuri jōken o yomibekida.

(Trước khi kí hợp đồng lao động phải đọc kĩ các điều khoản).

この労働契約が有効期限は2年です。

Kono rōdō keiyaku ga yūkō kigen wa 2 nendesu.

(Hợp đồng lao động này có giá trị kéo dài 2 năm).

労働契約の条件に違反した場合、補償費を支払わなければなりません。

Rōdō keiyaku no jōken ni ihan shita baai, hoshō-hi o shiharawanakereba narimasen.

(Nếu làm sai các điều khoản trong hợp đồng lao động sẽ phải bồi thường).

Bài viết hợp đồng lao động tiếng Nhật là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339