35 tuổi khởi nghiệp trong… phòng ngủ, nay thành bà hoàng của đế chế thời trang tại New York