Chịu lỗ cả thập kỷ để phát triển đế chế thực phẩm xuyên biên giới