“Tuyển tập” vượt khó khi khởi nghiệp của các tỷ phú Trung Quốc