Ông Đoàn Thái Sơn được bổ nhiệm làm phó thống đốc NHNN

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ pháp chế Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa được Thủ tướng bổ nhiệm chính thức làm Phó thống đốc thay địa điểm ông Nguyễn Phước Thanh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 30.12.2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký chọn lọc số 2136/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Đoàn Thái Sơn giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Ông Đoàn Thái Sơn trở thành Phó Thống đốc NHNN thay cho địa điểm ông Nguyễn Phước Thanh đã nghỉ hưu. Trong quá trình công tác, ông Đoàn Thái Sơn đã từng làm việc ở địa điểm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN.

Trước đây, tháng 6.2017, Thủ tướng Chính phủ đã chọn lọc Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống tín dụng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là Phó Trưởng Ban thường trực, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng là Phó Trưởng Ban, ngoài ra còn có lãnh đạo của một số Bộ, Ban, ngành khác.

Trên cơ sở một số Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của một số TCTD, Thống đốc NHNN chọn lọc thành lập Ban chỉ đạo Cơ cấu lại hệ thống một số TCTD gắn có xử lý nợ xấu của NHNN. Trong đây, ông Đoàn Thái Sơn được bổ nhiệm vào chức Phó Trưởng ban chỉ đạo.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *