Chỉ dẫn trong tiếng Pháp là gì

Chỉ dẫn trong tiếng Pháp được gọi là “guider” (ɡide). Đây là quá trình thiết kế hoặc sử dụng biển hiệu và biểu tượng để truyền đạt một thông điệp cụ thể cho một nhóm, thường được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc các hoạt động khác.

Chỉ dẫn trong tiếng Pháp là guider /gide/. Mục đích chính của việc chỉ dẫn là để giao tiếp, truyền đạt thông tin, hỗ trợ người để họ quyết định dựa trên thông tin được cung cấp.

Hoặc có thể được để thuyết phục người khác về giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

Một số từ vựng về chỉ dẫn trong tiếng Pháp:

En haut: Trên lầu.

Le long du mur: Dọc theo bức tường.

Au coin de la rue: Quanh góc.

Tournez à gauche: Rẽ trái.

Tournez à droite: Rẽ phải.

Allez tout droit: Đi thẳng.

En bas: Dưới lầu.

Au bout du couloir: Dưới sảnh.

Allez dans le sens antihoraire: Đi ngược chiều.

Gare d’escale: Trạm dừng chân.

Một số ví dụ về chỉ dẫn trong tiếng Pháp:

1. Où est l’escalier?

Cầu thang ở đâu?

2. Tournez à droite au quatrième feu tricolore.

Rẽ phải ở đèn thứ tư.

3. Deuxième porte à gauche.

Cửa thứ hai bên trái.

Nội dung bài viết được biên soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn – Chỉ dẫn trong tiếng Pháp là gì.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339