Cửa hàng tạp hoá vẫn đang chiến thắng trong cuộc tranh đua ác liệt