Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Xăng E5 sẽ thay toàn bộ xăng A92 từ 1.1.2018”