Bị BIDV siết nợ hơn 2.200 tỷ, đại gia Võ Thị Thanh vẫn thuộc top người giàu