Ngỡ ngàng bên trong phố hàng rong đầu tiên ở trung tâm TP.HCM