TS. Lê Xuân Nghĩa: Làn sóng đầu tư đang có dấu hiệu tăng trở lại

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Hiện nay đang có hai xu hướng nhận định rõ ràng về kinh tế Việt Nam năm 2018.

ts. le xuan nghia: lan song dau tu dang co dau hieu tang tro lai hinh anh 1

TS. Lê Xuân Nghĩa

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể thấp hơn năm 2017 1 chút do chu kỳ tăng trưởng kinh tế địa cầu đang chững lại. Điều này sẽ tạo tác động nhất định tới kinh tế Việt Nam.

Một nhận định khác lại cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể cao hơn 1 chút so có năm 2017 do kinh tế Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, có thể tốc độ tăng trưởng có thể sẽ giảm.

Nền tảng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam vẫn dựa trên tăng tổng cầu, bao gồm tăng tiêu dùng, tăng đầu tư và tăng xuất khẩu. Như vậy, tăng trưởng xuất khẩu năm 2018 có thể đạt mức năm 2017 hoặc thấp hơn 1 chút, song vẫn cao hơn nhiều mức Chính phủ trình Quốc hội.

Về lạm phát, tương tự năm 2017, tiên liệu sẽ không có đột biến giá cả. Cũng có thể 1 vài điều chỉnh về giá của 1 số dịch vụ như y tế, giáo dục, điện sẽ là nhân tố chính tác động tới lạm phát ở Việt Nam.

Tuy nhiên, chúng ta kiểm soát khá tốt nhân tố cung tiền, nhân tố căn bản tác động tới lạm phát ở Việt Nam dưới 2% nên tôi cho rằng lạm phát năm 2018 chúng ta vẫn có thể kiểm soát tốt.

Sự phát triển của phân khúc chứng khoán (TTCK) vẫn được tiên liệu là khả quan. Bởi sau APEC 2017, làn sóng đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam đang có xu hướng tăng trở lại. Trong bối cảnh chúng ta giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, đầu tư nước ngoài sẽ phát huy tác dụng tích cực trong thời gian tới.

Khi Việt Nam vào WTO năm 2007, làn sóng đầu tư bắt đầu phát triển mạnh nhưng sau đó suy sụp do Việt Nam rơi vào khủng hoảng kinh tế vĩ mô. Lần này, cũng có 1 làn sóng bởi thế nhưng chúng ta giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, độc đáo là lạm phát.

Tôi vẫn cho rằng động lực tăng trưởng kinh tế lớn nhất năm 2018 vẫn là khu vực dịch vụ, 1 vài dịch vụ du lịch, bán lẻ, tài chính vẫn là quan trọng nhất. Đồng thời, tăng trưởng của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo cũng sẽ góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn