Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình làm việc với Tập đoàn EVN