Trước 30.1 phải trình Thủ tướng khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao 1 vài Bộ, ngành của Chính phủ mau chóng rà soát, đề xuất phương án quản lý kinh tế trên 1 số lĩnh vực ngay trong tháng 1/2018.

truoc 30.1 phai trinh thu tuong khuon kho phap ly quan ly tien ao hinh anh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương đã đi vào hoạt động Đề án quản lý thuế Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mở rộng cơ sở thuế đối có kinh tế tư nhân theo chỉ đạo ở văn bản số 6372/VPCP- KTTH ngày 20/6/2017.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương đã đi vào hoạt động Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát để biên soạn số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn diện tích của nền kinh tế bao gồm cả phần kinh tế ngầm, phi chính thức, tự cung, tự cấp, tự sản, tự tiêu,… theo chỉ đạo ở Thông tư số 475/TB-VPCP đã được ban hành từ tháng 10 năm ngoái.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương tìm hiểu, đề xuất việc đã đi vào hoạt động khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền ảo ở Việt Nam theo chỉ đạo ở Quyết định số 1255/QĐ-TTG ngày 21/8/2017.

Văn bản nêu rõ việc 1 vài Bộ, ngành triển khai 1 vài đề nghị trên của Phó Thủ tướng Chính phủ để kịp thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Phó Thủ tướng đề nghị 1 vài Bộ, ngành trên phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/1/2018.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *