Mở cửa lao động khối ASEAN: Không dễ kiếm lương tháng nghìn đô