Thông tin mới vụ 11 người hụt jackpot hơn 142 tỉ trong gang tấc