Lý do nào khiến người giàu sụ như Bill Gates, Jeff Bezos cặm cụi rửa bát mỗi tối?