Chuẩn bị áp giá điện mới: 6 mức giá, dùng nhiều chịu giá đắt