“Lạm dụng” tiêu chí quốc phòng, an ninh để lập điều kiện kinh doanh

Tiêu chí về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cùng đồng bị lạm dụng; cơ quan soạn thảo viện dẫn nguyên do trên để thuyết minh sự cần thiết phải quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh mà không có sự phân tách, đánh giá thêm về diện tích, mức độ rủi ro.

"lam dung" tieu chi quoc phong, an ninh de lap dieu kien kinh doanh hinh anh 1

Đó là ý kiến góp ý của TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) trong báo cáo gửi Thủ tướng về hiện trạng 1 “núi” hơn 4.200 điều kiện kinh doanh cản trở tự do kinh doanh.

“Lách Luật”, “qua mặt” để dựng hàng rào

Cụ thể, theo TS Nguyễn Đình Cung, trong quy định của Luật đầu tư 2014, ngoài một số trình tự, thủ tục theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Bộ, cơ quan liên quan phải thi công “đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư kinh doanh”.

“Đề xuất này phải bao gồm một số nội dung ép buộc như: Phân tích sự cần thiết, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung; phân tách tính hợp lý, khả thi của việc sửa đổi, bổ sung, tính thích hợp có điều ước quốc tế; phân tách tác động của việc sửa đổi, bổ sung”, TS Cung nhắc lại.

Về trách nhiệm báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) là cơ quan được Chính phủ giao quản lý một số thủ tục và điều kiện về đầu tư, kinh doanh. Chính vì vậy, một số đề xuất này phải được lập thành tài liệu riêng và gửi lấy ý kiến Bộ KH&ĐT. Tuy nhiên, đề nghị này chưa được thực hiện. Thực tế, giai đoạn này Bộ KH&ĐT chỉ được gửi một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về sửa đổi, bổ sung về điều kiện kinh doanh (ĐKKD) để “lấy ý kiến góp ý” theo đề nghị tham vấn.

Bên cạnh đấy, về trách nhiệm rà soát điều kiện kinh doanh theo quy định hiện cũng bị bỏ ngỏ, không báo cáo Thủ tướng.

Cụ thể, theo quy định của Luật đầu tư, một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, định kỳ hằng năm có trách nhiệm rà soát, phân tách tình hình thực hiện một số quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi tính năng quản lý của mình. Các kết quả rà soát phải được gửi cho Bộ KH&ĐT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Nhưng đề nghị này đã không được thực hiện trong thời gian vừa qua.

Khó cắt vì bắt một số bộ, ngành “lấy đá tự ghè chân mình”

TS Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ giải đáp Kinh tế của Thủ tướng chỉ rõ cơ chế, lỗ hổng để một số bộ, ngành “lách” Luật ra điều kiện kinh doanh. Cụ thể, Luật đầu tư đã quy định tiêu chí phân tách sự cần thiết và hợp lý khi ban hành ĐKKD nhưng quy định này chưa được hiểu đúng, chưa tiến hành nghiêm túc.

Một số trường hợp, một số tiêu chí về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cùng đồng bị lạm dụng; cơ quan soạn thảo đơn thuần viện dẫn nguyên do trên để thuyết minh sự cần thiết phải quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh mà không có sự phân tách, đánh giá thêm về diện tích, mức độ rủi ro; phân tách, so sánh một số biện pháp khác nhau từ đấy chứng minh sự cần thiết phải can thiệp bằng quy định pháp luật.

Viện trưởng Cung chỉ rõ: Phương thức rà soát, cắt giảm ĐKKD hiện được thực hiện chủ yếu là giao cho một số Bộ, ngành tự rà soát và đề xuất sửa đổi. Với biện pháp này, kết quả thành công sẽ tùy thuộc chủ yếu vào sự tự giác, chủ động của một số Bộ, ngành. Điều này là không khả thi vì cơ quan thực hiện rà soát, chịu trách nhiệm cải một sốh lại chính là cơ quan đã và sẽ tham mưu ban hành ra một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Ông Cung khẳng định: Chính vì phương thức trên nên kết quả, một số đợt rà soát, cải một sốh về ĐKKD không đạt như mục tiêu của Chính phủ và mong muốn của DN.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đấy để so sánh toàn bộ giá của một số căn hộ bình thạnh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *