Kỹ sư Lê Văn Tạch: “VinFAST đơn giản chỉ mua công nghệ nước ngoài”