Phủ nhận thua lỗ, Viettel khẳng định đang kiếm lời từ CT2 Trung Văn