Cả gan vay thầy giáo 170 triệu để lập nghiệp, nay thành tỷ phú vạn người ngưỡng mộ