Sai phạm của Trầm Bê: Khi quyền ông chủ ngân hàng cao hơn quy định NHNN