Thống đốc Lê Minh Hưng đăng đàn về đại án, ngân hàng 0 đồng