Thiên hoàng Suiko Nhật Bản

Thôi Cổ Thiên hoàng, được gọi là Thiên hoàng Thiên hoàng Thứ 33 của Nhật Bản, là Nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử đất nước này có được các bằng chứng xác thực.

Thiên hoàng Suiko còn được gọi là Thôi Cổ Thiên Hoàng là Thiên hoàng thứ 33 của Nhật Bản theo danh sách Thiên hoàng truyền thống đồng thời là Nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Triều đại của bà kéo dài từ năm 593 đến khi bà qua đời năm 628. Trong thời đại đó, Nhật Bản được phát triển tầm cao hơn dưới sự toàn quyền của Thánh Đức Thái tử, người trên thực tế nắm trọn quyền hành trong thời gian cai trị của bà.

Vào năm 592, nhằm lấp đầy khoảng trống quyền lực và ngăn chặn một cuộc nổi loạn tranh giành ngôi vị, tướng Soga đã thuyết phục Ngạch Điền Bộ làm lễ đăng quang lên ngôi Thiên hoàng, tức Thiên hoàng Suiko.

Trong suốt thời gian cai trị, bà đã đạt được nhiều thành tựu về chính trị và ngoại giao và cũng là người có công mở rộng Phật giáo và sự ảnh hưởng Trung Quốc tại Nhật Bản.

Năm 600, Thiên hoàng chủ trương mở rộng quan hệ ngoại giao với Nhà Tuỳ ở Trung Quốc.

Năm 604, việc thúc đẩy việc thờ cúng Phật giáo điều khoản 17 trong Hiến pháp được ban bố. Thiên hoàng Suiko theo đạo Phật và từng giữ chức tu sĩ trong chùa trước khi lên ngôi Nữ hoàng.

Năm 624, Thiên hoàng Suiko từ chối lời yêu cầu của Tô Ngã Mã Tử được ban cho vùng Kazuraki no Agata thuộc đất đai hoàng gia là bằng chứng cho thấy sự độc lập của bà dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của Tô Ngã.

Thiên hoàng Suiko băng hà vào ngày 15 tháng 4 năm 628 được chôn cất tại Ki Trường Sơn Điền lăng, hưởng dương 73 tuổi.

Bài viết Thiên hoàng Suiko được viết bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339