Mục lục là gì

Mục lục là danh sách ở đầu hoặc cuối cuốn sách, ghi chép các tiêu đề và nội dung chính cùng với số trang tương ứng. Chức năng của mục lục là giúp người đọc dễ dàng định vị và tìm kiếm thông tin cụ thể trong sách.

Mục lục là một danh sách tổng hợp các chương các nội dung, các ý chính của một tác phẩm kèm với các số trang tương ứng. Mục lục thường được đặt ở đầu tác phẩm, tài liệu, hoặc ở những trang cuối. Một số mục lục có các ghi chú, tóm tắt ở sau mỗi tiêu đề.

Mục lục chứa các tiêu đề lớn và các tiêu đề nhỏ hơn, đối với những tác phẩm, tài liệu dài, mục lục đôi khi còn ghi chép lại các miêu tả cho từng tiêu đề nhỏ. Nếu tác phẩm, tài liệu do nhiều tác giả soạn thảo thì tên của các tác giả sẽ được ghi vào mục lục theo từng nội dung tương ứng.

Độ chi tiết của mục lục sẽ tùy thuộc vào chiều dài của tác phẩm. Đối với các văn bản hành chính từ 10 trang trở lên thì đã có thể có mục lục. Đối với tài liệu bằng tiếng Anh, mục lục thường được để sau trang tiêu đề và trang thông báo bản quyền và được để trước trang lời nói đầu, lời mở đầu.

Số trang trong mục lục ám chỉ đó là số trang mà phần nội dung tương ứng bắt đầu. Đối với mục lục trên máy tính, đôi khi bạn có thể nhấp vào số trang để đi đến ngay trang đó.

Tác giả người Roman Pliny the Elder đã ghi nhận rằng Quintus Valerius Soranus, một nhà thơ người Latin, là người đầu tiên sử dụng mục lục để giúp người đọc tìm kiếm khi họ đọc một tác phẩm dài.

Bài viết mục lục là gì được tổng hợp Canhosunwahpearl.edu.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339