Thành công đáng nể của cô bé 13 tuổi đã là chủ của doanh nghiệp triệu đô